Trang chủ       Giới thiệu      Liên hệ      
    

Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Giá dịch vụ kỹ thuật

Bản tin sức khỏe

Tư vấn sức khỏe

Văn bản pháp qui

Liên hệ

   Tìm kiếm

 

  Liên kết website

 

Hình ảnh hoạt động

Hoat dong 2


BV Nhi Đồng TPCT
345 Nguyễn Văn Cừ, P.An Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 0292.3731004
Fax: 0292. 3831031
Email: bvndct@hcm.vnn.vn

Văn bản pháp qui
Tên văn bản Tải về
Bộ Y tế
 123123
 Phụ lục 5 Hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc CHỮA BỆNH chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 Quyết định Số: 03/2008/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế Ngày 01 tháng 02 năm 2008 Quy định về điều kiện tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô
 Quyết định Số: 01/2008/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế Ngày 21 tháng 01 năm 2008 Về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc
 Quyết định Số: 04/2008/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 01 tháng 02 năm 2008 về việc ban hành quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
 Chỉ thị số: 01/2008/CT-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 25 tháng 01 năm 2008 về việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc - GPP tại các cơ sở bán lẻ thuốc
 Quyết định Số: 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 30 tháng 11 năm 2007 Về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế
 Quyết định Số: 10/2007/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 24 tháng 01 năm 2007 Về việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
 Thông tư liên tịch số: 08/2007/TTLT/BYT-BNV của Bộ Nội Vụ V/v Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước
 THÔNG TƯ Số: 03/2007/TT-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 08 tháng 02 năm 2007 v/v Sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
 Quyết định Số: 11/2007/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 24 tháng 01 năm 2007 về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt nhà thuốc”
 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 08/2007/TTLT-BYT-BNV của BỘ NỘI VỤ-BỘ Y TẾ ngày 05 tháng 06 năm 2007 "hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước"
 Chỉ thị Số: 06/2007/CT-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 07 tháng 12 năm 2007 về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân
 Thông tư số: 05/2006/TT-BKHCN của Bộ Khoa Học và Công Nghệ ngày 11 tháng 01 năm 2006 v/v "Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ"
 Thông tư Số: 23/2005/TT-BYT Bộ Trưởng Bộ Y tế Ngày 25 tháng 08 năm 2005 Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
 Quyết định Số: 41/2005/QĐ-BYT Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 08 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống"
 Quyết định Số: 35/2005/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế Ngày 31 tháng 10 năm 2005 Về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành
 Quyết định Số: 34/2005/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế Ngày 31 tháng 10 năm 2005 Về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế khoa phẫu thuật bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành
 Quyết định Số: 33/2005/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 31 tháng 10 năm 2005 Về việc ban hành tiêu chuẩn thiết kế khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa - tiêu chuẩn ngành
 Chỉ thị Số: 05/2005/CT-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 08 tháng 6 năm 2005 Về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố
Trang: 1  2  3  
Thông tin nội bộ
Tài khoản
Mật khẩu
     Số lượt truy cập
18780